Kancelaria Wojciech Zgud

§

Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów przedsiębiorców. Nie regulowanie wymagalnych zobowiązań przez nierzetelnych kontrahentów często prowadzi do zachwiania płynności finansowej. 

Pomoc adwokata w tym zakresie polega na skutecznym prowadzeniu postępowania na różnych jego etapach. Moja kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów podczas postępowań sądowych i egzekucyjnych. 

W skład oferty wchodzi reprezentacja zarówno dłużników, jak i wierzycieli na wszelkich etapach procedury odzyskiwania należności.

W skład oferty wchodzi reprezentacja zarówno dłużników,  jak i wierzycieli na wszelkich etapach procedury odzyskiwania należności.