Kancelaria Wojciech Zgud

§

Często w życiu codziennym spotykamy się z zagadnieniem wspólności praw do określonych przedmiotów. 

Niestety tego typu sytuację zazwyczaj wiążą się z wystąpieniem wielu problemów. W skład zagadnienia spraw działowych wchodzą przede wszystkim postępowania o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności i dział spadku.


Kancelaria posiada liczne doświadczenia w prowadzeniu spraw zmierzających do uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego prawa (w tym w kwestii odpowiednich rozliczeń między współwłaścicielami), albo do rozwiązania węzła współwłasności w sposób definitywny.