Kancelaria Wojciech Zgud

§

Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw naszej aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach. 

Poruszanie się w świecie owych przepisów wymaga niemałej wiedzy i doświadczenia. 

Ze względu na różnorodność i mnogość przepisów, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika niejednokrotnie okazuje się niezbędne.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, tworzenia pism procesowych m.in. pozwów i wniosków. Udzielamy wsparcia w procesie tworzenia i opiniowania umów cywilnoprawnych.
Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.