Kancelaria Wojciech Zgud

§

Charakterystyczną cechą prawa administracyjnego jest to, iż jeden z podmiotów (organ administracji) zawsze pozostaje władczy w stosunku do drugiej strony sporu (obywatela). 

Prawo administracyjne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa obejmującą zarówno drobne sprawy życia codziennego, jak i bardziej skomplikowane zagadnienia. 

Prowadzenie tego typu postępowań wymaga nie tylko merytorycznej wiedzy, ale i zdolności interpersonalnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji obywateli i podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi, organami administracji samorządowej i rządowej, sporządzania opinii prawnych, doradztwa prawnego w zakresie uzyskiwania zezwoleń administracyjnych, licencji i koncesji.