Kancelaria Wojciech Zgud

§

Zdajemy sobie sprawę, iż utrzymanie płynności finansowej jest dla każdego przedsiębiorcy niezwykle istotną kwestią.

 Konieczność regulowania bieżących opłat, zakupu niezbędnych do produkcji materiałów, wypłaty wynagrodzeń to tylko niektóre z bieżących zobowiązań przedsiębiorcy. 

Dlatego właśnie z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się konieczność skutecznego i szybkiego egzekwowania należnych tytułem zapłaty kwot. 

 

 

Moja Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców od momentu wystąpienia z wezwaniem o zapłatę, poprzez postępowanie przed sądem aż do skutecznej egzekucji.