Kancelaria Wojciech Zgud

§

Nawet podpisana i ważna umowa może nie chronić naszych interesów wystarczająco lub chronić je tylko pozornie. Aby uniknąć błędów w zawieranych kontraktach i wystrzegać się niekorzystnych zapisów w umowach, najlepiej skonsultować się z adwokatem.

 

Pracownicy kancelarii pomogą sporządzić umowę z uwzględnieniem wszystkich hipotetycznie możliwych scenariuszy. Zgłoś się do nas, również wtedy, gdy podpisałeś umowę, ale nie jesteś do końca pewny co oznaczają jej postanowienia.
Zespół kancelarii pomoże Ci poznać wszystkie korzyści i zagrożenia płynące z zawartego kontraktu.