Kancelaria Wojciech Zgud

§

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego wymaga od adwokata wyjątkowego zaangażowania oraz dużej dozy wrażliwości. 

Materia z jaką przychodzi się mierzyć w tego typu postępowaniach jest niezwykle specyficzna. Dotyczy ona stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami, dziećmi i rodzicami, a także tych wynikających z pokrewieństwa czy powinowactwa. 

Łatwo sobie wyobrazić, iż tego typu postępowania silnie nacechowane są różnymi, często skrajnymi emocjami.

Zakres usług mojej kancelarii obejmuje prowadzeniu spraw rozwodowych, spraw o unieważnienie małżeństwa, spraw alimentacyjnych, spraw dotyczących ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, a także postępowań dotyczących ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia miejsca pobytu dziecka.