Kancelaria Wojciech Zgud

§

Na co dzień staramy nie się nie dopuszczać do świadomości możliwości wystąpienia zdarzenia powodującego szkodą lub krzywdę. 

Tego typu sytuacja dla wielu bywa źródłem stresu. Niestety coraz częstszą praktyką staje się zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Szacuje się, że aż 7 na 10 świadczeń jest zaniżonych. 

Uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania niejednokrotnie wiąże się z koniecznością dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń w procesach likwidacji szkód osobowych, jak również szkód w mieniu zarówno przed zakładami ubezpieczeń jak i w postępowaniu sądowym.