Kancelaria Wojciech Zgud

§

Prowadzenie spraw karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania przed sądem wymaga szczególnego zaangażowania i umiejętności. 

Niezwykle istotne jest, aby wsparcie jakie może zapewnić udział adwokata w sprawie pojawiło się już na początkowym etapie postępowania. Odpowiednio dopasowana oraz konsekwentnie realizowana taktyka procesowa stanowi kluczowy element obrony w sprawach karnych. 


Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, zdobywane na salach Sądowych w całej Polsce pozwala mi rozumieć ich wyjątkową specyfikę, a co za tym idzie dostosować i wdrożyć zakres niezbędnych działań.