Kancelaria Wojciech Zgud

§

Pojęcie „alimentów” kojarzone jest najczęściej z obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania i wychowania, który ciąży na rodzicach względem ich małoletnich dzieci. 

Obowiązek alimentacyjny jest jednak instytucją bardziej rozbudowaną i może dotyczyć również innych osób np. krewnych w linii prostej. 

Istotnym jest, iż ustalając obowiązek alimentacyjny, sąd bierze pod uwagę dwie zasadnicze kwestię, mianowicie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Rolą adwokata w postępowaniu przed sądem jest, w zależności od tego po której stronie sporu się znajduje, umiejętne wykazanie potrzeb dziecka bądź możliwości finansowych osoby zobowiązanej.
Kancelaria może pochwalić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw alimentacyjnych. Zajmujemy się doradztwem prawnym zarówno dla osób pozwanych, jak i inicjujących sprawy, w sprawach o zasądzenie alimentów, ich podwyższenie, zmianę wysokości czy uchylenie.