Kancelaria Wojciech Zgud

§

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego jest niezwykle trudna i niejednokrotnie wiąże się z wielkimi emocjami. 

Podczas tego trudnego okresu nieoceniona jest pomoc profesjonalisty, który nie tylko w sposób przejrzysty potrafi wytłumaczyć zawiłości procesu rozwodowego, ale także pomoże ustalić formalne warunki zakończenia małżeństwa. 

Należy również pamiętać, iż strony prócz samego rozstania winny ustalić szereg dodatkowych kwestii związanych m.in. z opieką nad małoletnimi dziećmi.

Jako adwokat posiadam niezbędne doświadczenie w prowadzeniu wszelkich czynności składających się na proces rozwiązania małżeństwa. Moja oferta dotyczy zarówno prowadzenia negocjacji pomiędzy małżonkami jak i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
Swoją pomoc oferuję zarówno osobą, które zdecydowały się zainicjować postępowanie rozwodowe jak i pozwanym małżonkom.