Kancelaria Wojciech Zgud

§

Przepisy prawa nie definiują pojęcia dóbr osobistych. Niemniej jednak przyjmuje się, że jest to ogół istotnych ze społecznego punktu widzenia wartości, które przysługują każdej jednostce i podkreślają jej odrębność. 

Obecnie, w dobie intensywnego rozwoju internetowej rzeczywistości, nieograniczonych możliwości publikowania treści docierających do szerokich mas odbiorców, coraz częściej mamy do czynienia z naruszeniami dotyczącymi tych niezwykle ważnych dla każdego człowieka wartości.

Do najczęstszych przypadków naruszenia dóbr osobistych należą: publikacja nieprawdziwych informacji na temat konkretnej osoby w Internecie bądź artykule prasowym, wykorzystanie wizerunku bez zgody uprawnionego, czy też wykorzystanie twórczości artystycznej bez zgody autora.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z ochroną dóbr osobistych, skontaktuj się ze mną.